ผลิตภัณฑ์


  บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                    เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุุณภาพ มากกว่า 18000 รายการ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม
ตามรายการด้านล่าง ซึ่งสินค้าในรายการที่โชว์ให้ท่านเห็นเป็นแค่เพียง รายการสินค้า ที่ขายดีบาง ส่วนเท่านั้น

       1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
       2.กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
       3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
       4.กลุ่มผลิตภัณฑ์ อุปโภค-บริโภค
       5.กลุ่มรถยนต์และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์
       6.กลุ่มสินค้าทั่วไปและกลุ่มประกันภัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น